POŠTNINA samo 2,60€ (BREZPLAČNO nad 70€)DOSTAVA v 3-5 delovnih dnehinfo@parfumcek.si - odgovorimo v 1 uri

Pogoji poslovanja

Splošni prodajni pogoji
 

Navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe:

1. Kupec mora pritisniti na željen izdelek.

2. Nato pritisniti : V KOŠARICO

3. Preverite košarico, vkolikor želite dodati dodaten izdelek pritisnite NADALJUJ Z NAKUPOM in ponovite postopek

4. Za oddajo naročila pritisnite NA BLAGAJNO

5. Vkolikor ste registriran uporabnik izpolnite obrazec in pritisnite NADALJUJ, v nasprotnem primeru pa NA BLAGAJNO KOT GOST

6. Izpolnite osebne podatke in pritisnite NADALJUJ

7. Izberite način dostave in pritisnite NADALJUJ

8. Izberite način plačila

9. Pritisnite, da se strinjate z OBVEZNOSTJO PLAČILA ter pritisnite NADALJUJ

10. PONOVNO PREVERITE, vkolikor je naročilo pravilno in pritisnite POTRDI NAROČILO. Vkolikor ni pravilno pritisnite KOŠARICA (napis na zgornjem delu spletne strani).

 

Kupec lahko dostopa do podatkov o pogodbi / naročilu z dostopom do svojega računa na spletni strani pod zavihkom : MOJ RAČUN / ZGODOVINA NAROČIL.

Kupec lahko ODSTOPA OD POGODBE pod naslednjimi pogoji, navedenimi na sledeči strani: http://parfumcek.si/index.php?route=information/information&information_id=3


1. Splošno

     (1) Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave in ponudbe prodajalca Parfumcek.si. Sklicevanje strank(kupcev) na lastne standarde ali prodajne pogoje se zato ne upošteva.

     (2) Kupec  v smislu teh splošnih prodajnih pogojev, je katera koli fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, ki ga je mogoče pripisati njeni trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti. Trgovec je vsaka fizična oseba, pravna oseba ali družba civilnega prava, ki je lahko nosilec pravic, ki sklene pravni posel, za namen, ki ga je mogoče pripisati njegovi trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

     Naš izbor ponujenih izdelkov ni zavezujoč. Naročilo stranka je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zgolj potrditev prejema naročila še ne pomeni sprejema ponudbe. Prodajna pogodba šteje za sklenjeno,ko je z naše strani potrjen sprejem naročila, ali z dostavo blaga in potrditvijo odpreme. Pogodba bo hranjena v našem podjetju in je možna na vpogled v zgodovini naročil stranke.

 

2.a Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43.č členom ZVPOT

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu, razen, če podjetje samo ponudi, da prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe, podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena (9. odstavek 43.d člena ZVPot)

Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu (ki ga podjetje mora imeti izdelanega za odstop od pogodbe - TUKAJ)

Pri odstopu od pogodbe je potrebno izpolniti sledeči obrazec : OBRAZEC


3. Cene

     (1) Naše cene so tiste iz našega izdelka košarici na naši spletni strani v času naročila. Cene, ki odstopajo od te, se zato ne upoštevajo. Če ni izrecnega pisnega dogovora o nasprotnem, naše cene veljajo od distribucijskega centra Vse cene na naši spletni strani vsebujejo DDV, v kolikor potrošnik ne spremeni svojega statusa v družbo, ali gospodarsko javno službo in ne izbere katere koli države, ki ni članica EU kot državo dostave.

     (2) Cene proizvodov, ki so označeni kot "napovedane cene" temeljijo na nezavezujočih informacijah s strani dobaviteljev ali proizvajalcev in se lahko spremenijo vse dotlej, dokler izdelek ni dostopen na trgu. Za napovedane izdelke prodajalec ne jamči za ceno, kvaliteto ali videz izdelka ali za datum, ko se izdelek pojavi na trgu.


     (3) Embalažni materiali postanejo last kupca.
     (4) Stroški poštnine in pakiranja bremenijo kupca, odvisno od oblike pošiljke, načina plačila, teže in destinacije. ladijski promet. Način pošiljanja izbere stranka po dogovoru z nami kot dobaviteljem


    
4.Dobavni rok


Predvideni rok dobave je odvisen od proizvodov.oz.razpoložljivosti vsakega izdelka, o čemer so kupci obveščeni ob naročilu. Možni so odstopi od datuma predvidene dobave, vendar ne več kot 5 delovnih dni. V primeru dodatne zamude bodo kupci obveščeni.


5. Prehod tveganja in garancije

     (1) Do prevzema blaga po kupcu prodajalec nosi breme izgube ali naključne poškodbe blaga. Če stranka prevzame blago neposredno od prodajalca, se tveganje za izgubo ali naključno poškodbo blaga prenese na kupca ob prevzemu. Če prodajalec pošlje blago kupcu po prevozniku, se tveganje prenese na kupca, ki je trgovec, takoj ko se blago izroči prevozniku. Če je kupec fizična oseba, se tveganja prenese nanj, ko mu prevoznik dostavi blago.

     (2) Garancijski rok začne teči v trenutku, ko se je blago dobavljeno. Pri tem se uporabijo veljavni predpisi.Če je bil dobavljeni izdelek popravljen ali spremnjen po kupcu ali tretji osebi brez pisne odobritve prodajalca,garancija preneha.


     (3) Garancijski roki so določeni z zakonskimi predpisi (Obligacijski zakonik,zakon o varstvu potrošnikov) in spremljajoči predpisi ter ostalimi.

 

     (4)O očitnih napakah in pomanjkljivostih proizvodov mora kupec prodajalca pisno obvestiti takoj, najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu blaga.

     (5) Prodajalec ne odgovarja za običajne obrabe blaga ali pomanjkljivosti, ki so posledica nepravilnega ali malomarnega ravnanja ali zdravljenja, ali ki jo povzročajo nenavadna pogoji uporabe.
 

 


6. Omejitve odgovornosti

     (1) omejitev odgovornosti ne velja za škodo, ki nastane kot posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti.
    
7. Plačilo

     (1) Če ni dogovorjeno drugače,je treba vse račune za dobavljene izdelke  plačati takoj po prevzemu.

     (2) V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.  


8. Pridržna pravica

     Vsi izdelki, ki so predmet prodaje, ostanejo v lasti prodajalca do dokončnega plačila, razen v primeru prodaje na obroke
    
9. Razveza pogodbe
 

Za razvezo pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisov o varstvu potrošnikov.
    
10. Preklic pogodbe in vrnitev blaga

     (1) Če je kupec fizična oseba lahko prekliče svojo izjavo, da sklene prodajno pogodbo v roku 15 dneh. Preklic mora biti naslovljen na naslov:

- e-mail: info@parfumcek.si

     (2) V primeru pravilnega preklica, sta prodajalec in kupec drug drugemu dolžna povrniti, kar sta prejela - odštejejo se stroški, ki so pri tem nastali.

 

Če kupec ne more vrniti prejetega blaga bodisi v celoti ali ga vrne v slabšem stanju (okvara, poškodba, ki ju je povzročil kupec), je kupec dolžan povrniti prodajalcu tudi vrednost škode, če je poškodbe mogoče odpraviti, v nasprotnem pa izgubi pravico vrniti izdelek.


     (4) Od izjave, da sklene prodajno pogodbo o nakupu avdio ali video posnetkov ali programske opreme,lahko kupec odstopi, vendar mora izdelke vrniti v neodprti embalaži.so zaprti nosilce podatkov. Programska oprema, ki spremlja izdelek (hardware), se lahko odprl le, če je namestitev programske opreme nujna zato, da se preveri delovanje naprave.

11. Odstop terjatev

     Uporabnik ni upravičen odstopiti svojih terjatev, izvirajočih iz te pogodbe tretjim.


12. Varstvo podatkov

     (1) Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov.


     (2) Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave.

     (3) Prodajalec uporablja strankin E-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali za obveščanje o novostih, akcijah in podobno.


     (4) Prodajalec ne bo ne posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali če to posel zahteva (n. pr. reševanje reklamacij. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven.

     (5) Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca


13. Razno

     (1) Poleg teh prodajnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

     (2) Vse morebitne spore izvirajoče iz poslov, sklenjenih po teh prodajnih pogojih bodo stranke reševale predvsem na sporazumen način, v nasprotnem pa bo o ev. Sporih odločalo sodišče po sedežu prodajalca in po pravu RS.
     (4) V primeru, da eden ali več od zgoraj navedenih določb je ali postane neveljavna,to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Stranke bodo poskušali nadomestiti neveljavne določbe z veljavnimi, ki so najbližje pogodbenim namenom Parfumcek.si

 

15. Slike

Slike so SIMOBLIČNEGA značaja in si pridružujemo pravico, da slika ni točna ponazoritev dejanskega izdelka. Prosimo ravnajte se glede na MODEL izdelka.

 

 

Prijetno nakupovanje vam želi

Parfumcek.si

Splošni prodajni pogoji
 


1. Splošno

     (1) Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave in ponudbe prodajalca Parfumcek.si. Sklicevanje strank(kupcev) na lastne standarde ali prodajne pogoje se zato ne upošteva.

     (2) Kupec  v smislu teh splošnih prodajnih pogojev, je katera koli fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, ki ga je mogoče pripisati njeni trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti. Trgovec je vsaka fizična oseba, pravna oseba ali družba civilnega prava, ki je lahko nosilec pravic, ki sklene pravni posel, za namen, ki ga je mogoče pripisati njegovi trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

     Naš izbor ponujenih izdelkov ni zavezujoč. Naročilo stranka je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zgolj potrditev prejema naročila še ne pomeni sprejema ponudbe. Prodajna pogodba šteje za sklenjeno,ko je z naše strani potrjen sprejem naročila, ali z dostavo blaga in potrditvijo odpreme. Pogodba bo hranjena v našem podjetju in je možna na vpogled v zgodovini naročil stranke.

 

2.a Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43.č členom ZVPOT

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu.

Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe je dolžan kupec blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v tridesetih dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, razen, če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. Poleg izdelka je dolžan kupec vrniti tudi vse spremne dokumente, vse kar je poleg izdelka samega prejel in embalažo. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga samo v obsegu, kot je to nujno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka in kot je to običajno v prodajalnah. Prodajalec je kupcu v primeru odstopa od pogodbe dolžan po prejemu sporočila oziroma vrnjenega izdelka vrniti vsa opravljena plačila, takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od dneva, ko prodajalec prejme vrnjen izdelek.3. Cene

     (1) Naše cene so tiste iz našega izdelka košarici na naši spletni strani v času naročila. Cene, ki odstopajo od te, se zato ne upoštevajo. Če ni izrecnega pisnega dogovora o nasprotnem, naše cene veljajo od distribucijskega centra Vse cene na naši spletni strani vsebujejo DDV, v kolikor potrošnik ne spremeni svojega statusa v družbo, ali gospodarsko javno službo in ne izbere katere koli države, ki ni članica EU kot državo dostave.

     (2) Cene proizvodov, ki so označeni kot "napovedane cene" temeljijo na nezavezujočih informacijah s strani dobaviteljev ali proizvajalcev in se lahko spremenijo vse dotlej, dokler izdelek ni dostopen na trgu. Za napovedane izdelke prodajalec ne jamči za ceno, kvaliteto ali videz izdelka ali za datum, ko se izdelek pojavi na trgu.


     (3) Embalažni materiali postanejo last kupca.
     (4) Stroški poštnine in pakiranja bremenijo kupca, odvisno od oblike pošiljke, načina plačila, teže in destinacije. ladijski promet. Način pošiljanja izbere stranka po dogovoru z nami kot dobaviteljem


    
4.Dobavni rok


Predvideni rok dobave je odvisen od proizvodov.oz.razpoložljivosti vsakega izdelka, o čemer so kupci obveščeni ob naročilu. O morebitnem podaljšanju dobavnega roka bodo kupci posebej obveščeni.


5. Prehod tveganja in garancije

     (1) Do prevzema blaga po kupcu prodajalec nosi breme izgube ali naključne poškodbe blaga. Če stranka prevzame blago neposredno od prodajalca, se tveganje za izgubo ali naključno poškodbo blaga prenese na kupca ob prevzemu. Če prodajalec pošlje blago kupcu po prevozniku, se tveganje prenese na kupca, ki je trgovec, takoj ko se blago izroči prevozniku. Če je kupec fizična oseba, se tveganja prenese nanj, ko mu prevoznik dostavi blago.

     (2) Garancijski rok začne teči v trenutku, ko se je blago dobavljeno. Pri tem se uporabijo veljavni predpisi.Če je bil dobavljeni izdelek popravljen ali spremnjen po kupcu ali tretji osebi brez pisne odobritve prodajalca,garancija preneha.


     (3) Garancijski roki so določeni z zakonskimi predpisi (Obligacijski zakonik,zakon o varstvu potrošnikov) in spremljajoči predpisi ter ostalimi.

 

     (4)O očitnih napakah in pomanjkljivostih proizvodov mora kupec prodajalca pisno obvestiti takoj, najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu blaga.

     (5) Prodajalec ne odgovarja za običajne obrabe blaga ali pomanjkljivosti, ki so posledica nepravilnega ali malomarnega ravnanja ali zdravljenja, ali ki jo povzročajo nenavadna pogoji uporabe.
 

 


6. Omejitve odgovornosti

     (1) omejitev odgovornosti ne velja za škodo, ki nastane kot posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti.
    
7. Plačilo

     (1) Če ni dogovorjeno drugače,je treba vse račune za dobavljene izdelke  plačati takoj po prevzemu.

     (2) V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.  


8. Pridržna pravica

     Vsi izdelki, ki so predmet prodaje, ostanejo v lasti prodajalca do dokončnega plačila, razen v primeru prodaje na obroke
    
9. Razveza pogodbe
 

Za razvezo pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisov o varstvu potrošnikov.
    
10. Preklic pogodbe in vrnitev blaga

     (1) Če je kupec fizična oseba lahko prekliče svojo izjavo, da sklene prodajno pogodbo v roku 15 dneh. Preklic mora biti naslovljen na naslov:

- e-mail: info@parfumcek.si

     (2) V primeru pravilnega preklica, sta prodajalec in kupec drug drugemu dolžna povrniti, kar sta prejela - odštejejo se stroški, ki so pri tem nastali.

 

Če kupec ne more vrniti prejetega blaga bodisi v celoti ali ga vrne v slabšem stanju (okvara, poškodba, ki ju je povzročil kupec), je kupec dolžan povrniti prodajalcu tudi vrednost škode, če je poškodbe mogoče odpraviti, v nasprotnem pa izgubi pravico vrniti izdelek.


     (4) Od izjave, da sklene prodajno pogodbo o nakupu avdio ali video posnetkov ali programske opreme,lahko kupec odstopi, vendar mora izdelke vrniti v neodprti embalaži.so zaprti nosilce podatkov. Programska oprema, ki spremlja izdelek (hardware), se lahko odprl le, če je namestitev programske opreme nujna zato, da se preveri delovanje naprave.

11. Odstop terjatev

     Uporabnik ni upravičen odstopiti svojih terjatev, izvirajočih iz te pogodbe tretjim.


12. Varstvo podatkov

     (1) Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov.


     (2) Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave.

     (3) Prodajalec uporablja strankin E-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali za obveščanje o novostih, akcijah in podobno.


     (4) Prodajalec ne bo ne posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali če to posel zahteva (n. pr. reševanje reklamacij. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven.

     (5) Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca


13. Razno

     (1) Poleg teh prodajnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

     (2) Vse morebitne spore izvirajoče iz poslov, sklenjenih po teh prodajnih pogojih bodo stranke reševale predvsem na sporazumen način, v nasprotnem pa bo o ev. Sporih odločalo sodišče po sedežu prodajalca in po pravu RS.
     (4) V primeru, da eden ali več od zgoraj navedenih določb je ali postane neveljavna,to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Stranke bodo poskušali nadomestiti neveljavne določbe z veljavnimi, ki so najbližje pogodbenim namenom Parfumcek.si

 

15. Slike

Slike so SIMOBLIČNEGA značaja in si pridružujemo pravico, da slika ni točna ponazoritev dejanskega izdelka. Prosimo ravnajte se glede na MODEL izdelka.

 

ODGOVORNOST  PODJETJA  ZA  STVARNE  NAPAKE

  1. 1. člen

Prodajalec – družba Parfcosm d.o.o. je dolžna potrošniku - kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo oz. splošnimi pogoji prodaje in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

2. člen

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

3. člen

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev ev. škode. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

4. člen

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

5. člen

Potrošnik -kupec ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

-       odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

-       ponovno opravi storitev ali

-       vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za opravljene storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

6. člen

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 3.  in 5. člena.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

 

 

 

POGOJI, ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE BPRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE BREZ NAVEDBE RAZLOGA (43č in b43d čl. ZVPot.)

 

1. člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena ZVPot.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

-       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

-       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

-       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

-       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

2. člen

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu, ki je objavljen na tej spletni strani ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe..

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

 

MOŽNOST IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV

Pritožbe in spori

Družba Parfcosm d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem  lahko poveže  po elektronski pošti na naslov info@parfumcek.si . Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@parfumcek.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Družba Parfcosm d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi družba Parfcosm d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS št. 81/2015).

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Prijetno nakupovanje vam želi

Parfumcek.si